Quy định

Quy định của Buyselleth.com

I. Đối với Quý khách hàng Bán.

1. Đơn giá Bán ETH biến động liên tục do vậy đơn giá Bán ETH được tính vào thời điểm khi ví Ethereum của Buyselleth.com ( BSE) nhận được ETH của Quý khách, hệ thống sẽ tự động chuyển VNĐ cho quý khách khi giao dịch ETH có một xác nhận ( confirm).

2. Đơn giá hoàn toàn được cập nhật tự động liên tục từ sàn quốc tế Bittrex.com

3. Đơn giá được hiện thị trên trang chủ Buyselleth.com, khi Quý khách hàng đã đồng ý Bán ETH cho bên sàn BSE là hoàn toàn tự nguyện, các đơn hàng đã hoàn thành tức là đã chuyển VNĐ cho Quý khách thì không được đổi ngược lại.( đã nhận được VNĐ thì không được trả lại VNĐ để đổi lấy số ETH đã Bán cho sàn BSE của đơn hàng Bán đã hoàn thành đấy)

4. Quý khách hàng đã tạo đơn hàng Bán đã chuyển ETH nhưng chưa vào ví ETH của BSE do lỗi bên gửi ETH đơn hàng chuyển sang trạng thái ( Hủy bỏ) trong 24h nếu sàn BSE nhận được ETH của Quý khách sẽ được tính giá vào thời điểm Quý khách tạo đơn hàng. Nếu quý 24h thì đơn hàng sẽ được tính đơn giá vào thời điểm đơn giá lúc BSE nhận được ETH của Quý khách. ( Trường hợp này quý khách vui lòng gửi mail: [email protected] , nôi dung bao gồm : Hình ảnh giao dịch đã chuyển ETH cho bên sàn BSE và mã giao dịch Quý khách tạo đơn hàng bán để bên kỹ thuật kiểm tra và xử lý giúp Quý chính xác và nhanh nhất có thể).

II. Đối với Quý khách hàng Mua.

1. Đơn giá Mua ETH biến động liên tục do vậy đơn giá Mua ETH được tính vào thời điểm khi tài khoản Vietcombank của Buyselleth.com ( BSE) nhận được VNĐ của Quý khách, hệ thống sẽ tự động chuyển đúng số lượng ETH cho Quý khách khi tài khoản VCB của BSE nhận đủ số tiền đúng theo đơn hàng của Quý khách vừa tạo Mua

2. Đơn giá hoàn toàn được cập nhật tự động liên tục từ sàn quốc tế Bittrex.com

3. Đơn giá được hiện thị trên trang chủ Buyselleth.com, khi Quý khách hàng đã đồng ý Mua ETH của bên sàn BSE là hoàn toàn tự nguyện, các đơn hàng đã hoàn thành tức là đã chuyển ETH cho Quý khách thì không được đổi ngược lại.( đã nhận được ETH thì không được trả lại VNĐ để đổi lấy số VNĐ đã Mua của sàn BSE của đơn hàng Mua đã hoàn thành đấy)

4. Trường hợp quý khách hàng chuyển liên ngân hàng

               4.1 Quý khách chuyển đúng số tiền và nội dung chuyển khoản theo đơn hàng trong giờ hành chính vào tài khoản VCB của sàn BSE có thể nhận đượcVNĐ ngay và hệ thống sẽ chuyển đúng số lượng ETH cho Quý khách. Nếu trường hợp quá 30 phút tài khoản VCB của BSE chưa nhận được VNĐ thì đơn hàng đó chuyển sang trạng thái (Hủy bỏ), trường hợp này Quý khách vui lòng gửi mail: [email protected] , nội dung( bao gồm số điện thoại của quý khách, mã giao dịch, hình ảnh sao kê ngân hàng, địa chỉ ví ETH của Quý khách để kỹ thuật theo dõi và xử lý cho Quý khách.

               4.2 Quý khách chuyển ngoài giờ hành chính nếu quá 24h mà tài khoản VCB của sàn BSE chưa nhận được VNĐ của Quý khách chuyển thì đơn hàng đó sẽ chuyển sang trạng thái ( Hủy bỏ) đơn hàng đó sẽ được chốt lại đơn giá vào thời điểm tài khoản VCB của sàn BSE nhận được VNĐ. Trường hợp này Quý khách vui lòng gửi mail: [email protected] , nội dung( bao gồm số điện thoại của quý khách, mã giao dịch, hình ảnh sao kê ngân hàng, địa chỉ ví ETH của Quý khách để kỹ thuật theo dõi và xử lý cho Quý khách.)