SỰ KIỆN CHÍNH ALLCOIN THÁNG 10 NĂM 2017

1) Ngày 2.10 DGB giải thưởng thách thức Citibank

2) Ngày 2.10 TKN trang web mới

3) Ngày 2.10 XVG niêm yết trên Binance

4) Ngày 4.10 QTUM chạy Mainnet

5) Ngày 4.10 BTC chạy LedgerX

6) Ngày 5.10 ARDR trình bày ICO IGNIS

7) Ngày 6.10 BAT Chú ý cơ bản Mercury cập nhật

8) Ngày 6.10 EMC2 Hardfork

9) Ngày 7.10 NXC Game Launch

10) Ngày 7.10 GAME hợp tác với ESL

11) Ngày 8.10 Neo Red Pulse ( ICO đầu tiên trên nền neo đã được dời lại )

12) Ngày 9.10 NEO sự kiện Host Blockchain ở Thượng Hải

13) Ngày 9.10 KNC niêm yết trên Coinnest

14) Ngày 10.10 WAVES giao thức Bitcoin – NG

15) Ngày 14.10 KOKE Wallet và đổi logo mới

16) Ngày 16.10 XRP Hội nghị SWELL

17) Ngày 16.10 BCN ra mắt Web mới

18) Ngày 17.10 ETH phát hành Byzantium bước đầu tiên cho Metropolis

19) Ngày 20.10 KMD ICO phân cấp đầu tiên trên nền tảng comodo

20) Ngày 22.10 XEM hội nghị tại Lavegas

21) Ngày 25.10 BTC Bitcoin gold fork

22) Ngày 30.10 BCN ví điện thoại di động gốc

23) Ngày 31.10 WTC phát hành ví

24) Ngày 1.11 BTC gold mainnet ( Khởi chạy mainnet )

25) Ngày 2.11 IOC phát hành DIONS

26) Ngày 30.11 XZC khởi chaỵ Znoder