Tin khác

Kraken và Poloniex DDoS dẫn đến thua lỗ của thương nhân

Kraken và Poloniex DDoS dẫn đến thua lỗ của thương nhân

raken đã đi xuống hôm qua khoảng một giờ với thương nhân không thể truy cập trang web do tấn công DDoS (Distributed Denial of Service). Ngay trước khi trang web trở nên không thể truy cập, có một lệnh bán ETH lớn, theo Kraken, "kích hoạt một thác đổ thanh lý."